Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

immature
3023 1b52
Reposted fromenn0 enn0 viamefir mefir
immature
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viaoutofmyhead outofmyhead
immature
Proszę, po prostu mnie nie puszczaj. Proszę, po prostu trzymaj mnie, żebym się nie rozpadła. Jestem już taka zmęczona trzymaniem się samej.
— “Zapach ciemności” C.J. Roberts
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaboli boli

September 01 2019

immature
6423 d89d 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
immature
6425 5058 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 10 2019

immature
We need to know what is like to be single at least once.
— How to be single
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty

February 10 2019

immature
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viaBloodEve BloodEve
immature
1253 f467 500
Reposted fromsoftboi softboi viaboli boli
immature
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaboli boli

November 27 2017

immature
e m p t i n e s s .
immature
Reposted fromBalladyna Balladyna viaasylopath asylopath

October 19 2017

immature
7914 8523 500
Reposted fromjethra jethra viaoutofmyhead outofmyhead
immature
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
immature
8981 d29b
Reposted fromzuli zuli viaakysz akysz
immature
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaakysz akysz
immature
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakysz akysz
immature
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaakysz akysz
immature
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaakysz akysz
immature
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaakysz akysz
immature
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl