Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

immature
e m p t i n e s s .
immature
Reposted fromBalladyna Balladyna viaasylopath asylopath

October 19 2017

immature
7914 8523 500
Reposted fromjethra jethra viaoutofmyhead outofmyhead
immature
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaasylopath asylopath
immature
8981 d29b
Reposted fromzuli zuli viaakysz akysz
immature
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaakysz akysz
immature
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaakysz akysz
immature
6409 2e62 500
Reposted fromthe-lost-diary the-lost-diary viaakysz akysz
immature
2292 311d 500
Reposted fromkaiee kaiee viaakysz akysz
immature
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaakysz akysz
immature
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Unknown (via bintalghazi.tumblr.com)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viaakysz akysz
7945 502e 500
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viaakysz akysz
6046 c1f0 500
Reposted fromdivi divi viaasylopath asylopath
immature
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viaasylopath asylopath

May 27 2017

immature
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viaboli boli
immature
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaboli boli
immature
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaBloodEve BloodEve
immature
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBloodEve BloodEve
immature
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaBloodEve BloodEve

March 06 2017

immature
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaBloodEve BloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl